Zaufany wykonawca robót budowalanych i energetycznych.

Natipol jest częścią Grupy Olikol

BIURO PROJEKTOWE

Posiadamy własne biuro projektowe, co pozwala na kompleksową realizację powierzonych zadań.

KADRA INŻYNIERSKA

Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską, kierowników branży budowlanej i elektrycznej.

BRYGADY WYKONAWCZE

W strukturach naszej firmy dysponujemy własnymi brygadami wykonawczymi.

SPRAWDZENI PODWYKONAWCY

Działając od lat współpracujemy ze sprawdzonymi na naszych budowach firmami podwykonawczymi.

Nasza specjalizacja

Natipol jest firmą działająca na rynku budowlanym i energetycznym.
Firma specjalizuje się w kompleksowej realizacji zadań budowlanych w sektorze energetyki kolejowej, dystrybucyjnej i przemysłowej. Wykonujemy modernizacje i budowy nowych obiektów takich jak podstacje trakcyjne, stacje elektroenergetyczne, przyłącza elektroenergetyczne powyżej 1MW i inne obiekty specjalistyczne.

Zakres usług

Firma Natipol posiada własne zasoby, wiedzę i doświadczenie niezbędne do budowy nowych i modernizacji istniejących obiektów energetycznych.

Zakres elektroenergetyczny

obejmuje kompleksową realizację nowych i modernizację istniejących obiektów na wszystkich poziomach napięć, w tym montaż i podłączenia pierwotne i wtórne, aparatury zasilającej i rozdzielczej, nN,SN,WN, kompleksowa realizacja robót kablowych, prace kontrolno-pomiarowe i uruchomieniowe,  wraz z całą zaprojektowaną infrastrukturą towarzyszącą, w tym instalacje teletechniczne, instalacje SOT, instalacje oświetlenia terenu, wykonanie instalacji odgromowej i  uziemiającej.

Zakres ogólnobudowlany

obejmuje realizację w systemie „pod klucz” prac ogólnobudowlanych przewidzianych w ramach danego zadania. Wykonujemy budowę nowych oraz remonty istniejących budynków technologicznych, z uwzględnieniem kompleksowego wykonania instalacji wewnętrznych  oraz infrastruktury towarzyszącej tj. dróg, przyłączy i sieci wodno-kanalizacyjnych, mis transformatorowych, fundamentów pod aparaturę i urządzenia, zagospodarowanie i ogrodzenie terenu.

Nasze realizacje

Do listy wykonanych z sukcesem przez Natipol zadań należą m.in.

Kadra Zarządzająca

Prezes Zarządu
Rafał Wyka
Członek Zarządu
Maciej Kikosicki
Prokurent
Jan Kasperek

Dołącz do Natipol Energy - realizuj ambitne zadania inżynierskie. Buduj swoją karierę w specjalizacji energetyki zawodowej i przemysłowej. Bądź mistrzem w swojej profesji.

Jeśli jesteś osobą zorientowaną na ciągłe doskonalenie swoich umiejętności. Jeśli energetyka jest dyscypliną, w której chcesz pracować. Jeśli szukasz profesjonalnego pracodawcy, który doceni i wynagrodzi Twoje zaangażowanie. Wyślij swoje cv w raz z listem motywacyjnym na jedno z naszych aktualnych stanowisk.

Pracownik ogólnobudowlany

 • Praca w zespole przy realizacji robót wykończeniowych typu układanie płytek, obróbki tynkarskie drzwi i okien, malowanie ścian, montaż ścian GK.
 • Realizacja drobnych robót budowlanych;
 • Montaż ogrodzenia zewnętrznego;
 • Wykonanie izolacji budowlanych zgodnie z wytycznymi producenta.
 • Dyspozycyjność;
 • Gotowość do pracy w delegacji;
 • Mile widziane prawo jazdy kat. B;
 • Mile widziana umiejętność czytania dokumentacji technicznej;
 • Mile widziane doświadczenie w realizacji w/w robót budowlanych;
 • Mile widziana znajomość obsługi niwelatora.

Inżynier budowy branży elektrycznej

 • Czynny udział w procesie przygotowania oraz realizacji budowy,
 • Koordynacja branżowa i nadzór nad właściwą organizacją robót elektrycznych na budowie,
 • Dbanie o jakość i terminowość realizacji robót zgodnie z harmonogramem oraz wymaganiami kontraktu.
 • Rozliczanie podwykonawców,
 • Wykonywanie i prowadzenie dokumentacji, w tym przygotowywanie dokumentacji powykonawczej.
 • 2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
 • Wykształcenie wyższe techniczne magister inżynier elektryk. 
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office oraz AutoCAD;
 • Zaangażowanie
 • Odpowiedzialność w działaniu.

Inżynier budowy branży budowlanej

 • Przygotowanie obmiarów do rozliczeń podwykonawców;
 • Obsługa i kontrola kompletności dokumentacji technicznej;
 • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej;
 • Sprawdzanie kompletności załączników (certyfikaty, świadectwa, aprobaty) do zatwierdzeń materiałowych;
 • Sprawowanie nadzoru nad pracami budowlanymi pod kierownictwem Kierownika Budowy lub Majstra Budowy.
 • 2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
 • Wykształcenie wyższe techniczne budownictwo o specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office oraz AutoCAD;
 • Zaangażowanie, 
 • Odpowiedzialność w działaniu.

Młodszy Kierownik projektu

 • Czynny udział w procesie przygotowania oraz realizacji budowy,
 • Przygotowanie harmonogramu projektu i jego aktualizacja,
 • Raportowanie postępu projektu i odchyleń
 • Monitorowanie ryzyk
 • Rozliczanie podwykonawców,
 • Kontraktowanie podwykonawców
 • Dbanie o kompletność dokumentacji na projekcie
 • 2-letnie doświadczenie zawodowe na budowie
 • Wykształcenie wyższe techniczne magister inżynier 
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office oraz AutoCAD; MS Project
 • Zaangażowanie
 • Odpowiedzialność w działaniu.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie

skontaktuj się z nami

+62 887 788 9090

Jesteśmy do dyspozycji

(+48) 42 208 06 09

Natipol Energy Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 4
95-040 Koluszki
NIP 7282834204
REGON 381905065